Aclass har skiftet navn til TourCompass


D. 4. april 2022 skiftede vi navn til TourCompass A/S.


Hvad betyder det for dig?

Som udgangspunkt betyder navneskiftet ikke noget for dig.

Selvom vi nu hedder TourCompass, er vi fortsat de samme, som vi altid har været.

Den samme rejsearrangør, det samme team, de samme ejere og det samme CVR-nummer. Dog vil afsenderen af kommunikation til kunder og samarbejdspartnere fremadrettet hedde TourCompass A/S. Derudover skifter vi også hjemmesideadresse til tourcompass.dk


Hvorfor har vi skiftet navn?

De seneste 2 års stilletid i rejsebranchen har givet os tid til at fundere over, hvordan vi som rejsearrangør kan gøre det endnu bedre og ikke mindst nemmere for dig som gæst hos os.

Vi har tre specialiserede rejsebrands, henholdsvis Afrika-safari.dk, Lamatours.dk og Asiatours.dk, og siden 2006 har vi sendt over 110.000 gæster på deres drømmerejse til en af vores vidunderlige destinationer.

Men det har vist sig, at det er de færreste af jer, der rejser med os til f.eks. Afrika, der også ved, at vi kan tilbyde rejser til Latinamerika og Asien. Og omvendt.

I dag går din drømmerejse måske til Afrika.

Næste år drømmer du måske om Latinamerika eller Asien?

Du kan få det hele hos os – og det vil vi gerne tydeliggøre endnu mere. Derfor var tiden også inde til, at vi fik et nyt navn, vi aktivt kan bruge til at tydeliggøre vores rejser og destinationer på tværs af vores tre rejsebrands – og som i højere grad afspejler vores rejsekoncept og vores ufravigelige fokus på at give vores gæster uforglemmelige og unikke oplevelser kombineret med en høj grad af tryghed og personlig service både før, under og efter rejsen.

Vores mål er, at TourCompass, samt vores tre rejsebrands, skal være din foretrukne guide og ekspert, der prikker til din eventyrlyst og gør dine rejsedrømme til unikke oplevelser.


Har du spørgsmål

Vi glæder os til at sende mange flere ud på fantastiske rejseoplevelser i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på info@tourcompass.dk


Aclass has changed its name to TourCompass


On 4 April 2022, we changed our name to TourCompass A/S.


What are the implications for you?

The name change will basically not have any implications for you.

Even though we are now called TourCompass, we are still the same as we always have been.

The same tour operator, the same team, the same owners and the same business registration number. However, the sender of communication to customers and partners will in future be called TourCompass A/S We will also be changing our website address to tourcompass.com


Why have we changed our name?

The 2-year lull in the travel industry has given us time to reflect on how we as a tour operator can make it even better and not least easier for you to be a guest of ours.

We have three specialist travel brands, Africasafari, Lamatours and Asiatours, and since 2006, we have sent more than 110.000 holidaymakers on their dream tour to one of our wonderful destinations.

However, it would appear that very few of those who travel with us to Africa, for example, are also aware that we offer tours to Latin America and Asia. And vice versa.

Today, your dream tour might be to Africa.

Next year, it could be Latin America or Asia.

You can get all of this through us – and we want to make that even clearer. So, the time had come for us to have a new name which we can actively use to let people know about our tours and destinations across our three travel brands – and which to a greater extent reflects our travel concept and our unerring focus on giving our guests unforgettable and unique experiences combined with peace of mind and personal service, both before, during and after the tour.

Our aim is for TourCompass and our travel brands to be your go-to guide and expert – the one that piques your thirst for adventure and turns your travel dreams into unique experiences.


Any questions?

We look forward to sending many more people off on fantastic travel experiences in the future.

If you have any questions, you are very welcome to contact us mail@tourcompass.com